POST FORMING WORKTOPS صفحــات لبــه گــرد پست فرمینگ


گروه صنعتی پاک چوب را به جرأت میتوان پیشتاز تولید انواع صفحات لب گرد ( پست فرمینگ ) در جنوب کشور دانست . صفحات با کیفیت و متنوع این
شرکت دارای طرح های بسیار طبیعی با رنگ های کامـلاً زتـده و زیبـا هسـتنـد که از جـمله ویـژگی های بـارز این صفحات مقاومت بسیار بالای آنها در بـرابـر
ضربه و خش می باشد.
طرح مات طرح مات

طرح مات

WORKTOPS

Matte Colors
طرح براق طرح براق

طرح براق

WORKTOPS

Glossy Colors
طرح آرپا ایتالیا طرح آرپا ایتالیا

طرح آرپا ایتالیا

WORKTOPS

Arpa Colors